IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

Forumi Ndërkombëtar - Kapitulli 20

(YES) në kuadër të projektit "Forcimi i kapaciteteve dhe mekanizmave për mbështetjen e procesit të reformave të Kapitullit 20", organizoi një Forum Ndërkombëtar në temën "Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Procesi i Reformimit të Negocimit Kapitulli 20: Ndërmarrja dhe Politika Industriale", nga 18 - 19 prill 2019, në Hotel Arka, Shkup.Forumi dy-ditor ndërkombëtar synonte të sigurojë rrjetëzimin dhe shkëmbimin e praktikave të mira në fushën e Kapitullit 20.

Konferenca e Menaxhimit

Instituti për Demokraci "Societas Civilis" - Shkup organizoi një konferencë mbi mënyrën në të cilën zgjidhen dhe emërohen strukturat qeverisëse dhe procedurat që qeverisin ndërmarrjet publike, ndërmarrjet shtetërore dhe organet e pavarura. Konferenca u mbajt më 28 mars 2019. në Hotel Stone Bridge, duke filluar nga ora 9.30

Ngjarja përfundimtare - Smart Start

Ngjarja përfundimtare Smart Start, e cila u zhvillua më 15 mars 2019, në Hotel Meriot në Shkup, u organizua nga CRPM, e cila për saktësisht 15 vjet po kërkon sfida dhe ofron zgjidhje. Duke filluar në 2015, fillon një projekt i quajtur Smart Start.

Mbrojtja e të dhënave personale

Me ftesë të MASIT-it, NEXT-EM dooel mori pjesë në një aktivitet informacioni që synonte të afronte më mirë dhe më mirë njohjen me rregulloren aktuale për mbrojtjen e të dhënave personale,
e cila u mbajt më 7 mars 2019 (e enjte), në hotel Aleksandar II, Shkup, duke filluar nga ora 10:00.

Prezantimi i raportit të dytë të monitorimit periodik mbi punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

     
Syndicate content